Psycholog

psycholog

     mgr Kinga Stefaniak

dzień tygodnia   godziny pracy  
 poniedziałek  10:00 - 17:00
 wtorek  8:50 - 17:00
 środa  8:00 - 11:00
 czwartek  7:30 - 17:00
 piątek  7:30 - 12:20

Prosimy umawiać spotkania indywidualne telefonicznie lub mailowo

605 380 795 lub sp.k.stefaniak@gmail.com        

Oferujemy pomoc dla dzieci i rodziców w zakresie:

- diagnozy trudności szkolnych;
- organizowania pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
- doskonalenia umiejętności szkolnych;
- udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych;
- konsultacji i poradnictwa;
- udzielania informacji o instytucjach wspierających rozwój dziecka;
- organizowania pomocy materialne