Sprawdzian szóstoklasistów

Średnie wyniki punktowe i procentowe uzyskane przez uczniów Szkoły Podstawowej im 1Średnie wyniki punktowe