Nauczyciele

Dyrektor Szkoły:
Lidia Paech

Wicedyrektor Szkoły:
Elżbieta Mądra, Małgorzata Wyremblewska

 Nauczyciele:

 Klasa 
 Wychowawca\ przedmiot
 Sala
   1a Aurelia Wachowiak\ edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 109B
   1b Sylwia Beszterda\ edukacja wczesnoszkolna  101Bś
   1c Ilona Ellmann-Wybieralska\ edukacja wczesnoszkolna  106B
   1d Alicja Banackaedukacja wczesnoszkolna  3A
   1e Róża Błaszyk\ edukacja wczesnoszkolna  107B
   2a Martyna Strzykała\ edukacja wczesnoszkolna
 104C
   2b Agnieszka Bosacka\ edukacja wczesnoszkolna  104C
   2c Marta Pauszekedukacja wczesnoszkolna
 4A
   2d Aneta Walczukedukacja wczesnoszkolna, robotyka 105C
   2e Natalia Zbonikowska\ edukacja wczesnoszkolna 105C
   3a Ewa Semmleredukacja wczesnoszkolna
 5A
   3b Beata Rogowicz-Kubiak\ edukacja wczesnoszkolna
 9A
   3c Tamara Olekszy\ edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 103C
   4a Katarzyna Ulandowska-Starczewska\ język polski
 102B
   4b   Patryk Dziembowskimatematyka  12B
   4c  Izabela Zboralska\ matematyka
 8B
   5a Dorota Kaźmierczak\ historia
105B
   5b Ewa Kasperek\ matematyka
102A
   5c Agnieszka Przybylak\ język angielski
11B
   5d Agnieszka Kącka\ język polski
104B
   5e Wioletta Markuszewska\ język polski, logopedia
10B
   5f Anita Karnicka\ plastyka
13A
   5g Krystian Waszak\ wychowanie fizyczne
7B
   6a Magdalena Krociak\ przyroda 5B
   6b Beata Zawarta\ język angielski
9B
   6c Łukasz Grabia\ wychowanie fizyczne 11A
   6d Joanna Wojtaszek\ muzyka 102C
   6e Kamila Kubiak\ informatyka 8A/108B
   6f Justyna Chodorowska\ język polski 10B
   6g Urszula Derenek\ język polski 7C

 Nauczyciel  Przedmiot
Adamska-Skwarek Joanna religia
Bilińska-Kaus Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
Czarnecki Wojciech biblioteka, historia
Dranikowska Agata logopedia
Frąckowiak Małgorzata wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel świetlicy
Gilewicz Aleksandra
biologia, technika
Ignaszak Iwona plastyka, nauczyciel świetlicy
Jurkowska Karolina pedagog
Kania Ewa nauczyciel świetlicy
Klonowska Marta
język angielski
Krenz-Mazur Katarzyna matematyka
Kuczewska Izabela nauczyciel świetlicy, przyroda
Kutereba-Irzyk Karolina nauczyciel świetlicy
Leitgeber Hanna nauczyciel świetlicy
Marchwicka Karina zajęcia komputerowe
Majewska Marta język polski 
Mądra Elżbieta nauczyciel wspomagający
Nowicka Maria
historia
Paech Lidia matematyka
Przybylski Krystian religia
Rodziewicz-Skorlińska Wioletta nauczyciel świetlicy
Rożek Anna nauczyciel świetlicy
Skibicka Anna wychowanie fizyczne
Stawniak Marcin wychowanie fizyczne
Stefaniak Kinga psycholog
Wanecka Joanna nauczyciel świetlicy
Wiciak Dominika
język angielski
Wyremblewska Małgorzata nauczyciel świetlicy