Zapisy

zapisy2019 2020
ZAPISY DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH BĘDĄ PROWADZONE ZGODNIE 
Z INFORMACJAMI PONIŻEJ:
 
Zapisy dzieci do klas pierwszych – z urzędu* – od 4 do 29 marca 2019 r. 14 marca 2019 r. o godz. 17:00 zapraszamy na „DRZWI OTWARTE"


*Do szkoły obwodowej kandydaci przyjmowani są „z urzędu”, to znaczy, że nie podlegają procesowi rekrutacji. Przyjęcie “z urzędu” nie zwalnia z obowiązku złożenia w szkole wymaganych dokumentów opisanych w szczegółowych informacjach.

W związku z Uchwałą Nr XXVIII/377/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz Uchwałą Nr XXXVI/459/17 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Skórzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie prosimy Rodziców kandydatów do klas pierwszych od 1 września 2019 r. o zapoznanie się z treścią Uchwał, a w szczególności z tabelą dotyczącą podziału Skórzewa na dwa obwody szkolne.

TREŚĆ UCHWAŁY Nr XXVIII/377/17
TREŚĆ UCHWAŁY
 Nr XXXVI/459/17 


DRUKI DO POBRANIA:
(zalecane wydruki dwustronne)

ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY
ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY
ZAMÓWIENIE NA IDENTYFIKATORY
ZGODA NA NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA


WAŻNE!!!

W PRZYPADKU ZAPISU DZIECKA DO INNEJ SZKOŁY RODZICE MAJĄ OBOWIĄZEK POWIADOMIĆ O TYM FAKCIE SZKOŁĘ, W OBWODZIE KTÓREJ DZIECKO ZAMIESZKUJE. 
(Informację należy udzielić osobiście w sekretariacie naszej Szkoły lub tel.: 601-316-752)

 SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA W SKÓRZEWIE NIE PROWADZI ZAPISÓW DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY


 dół 1