Komunikat!

Od soboty 27 kwietnia 2019 ogólnopolski strajk nauczycieli zostaje zawieszony. Organizacja pracy szkoły wraca do dotychczasowego planu.
Najbliższe wydarzenia:
29, 30 kwietnia oraz 2 maja 2019r. - dni wolne od zajęć dydaktycznych.
Informacja o tych dniach przekazana została na zebraniach we wrześniu.
W tych dniach w świetlicy odbywają się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
dla dzieci, których rodzice zgłosili chęć skorzystania z tej formy opieki.

1 maja – Święto Pracy oraz 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja, to dni wolne
od zajęć szkolnych (szkoła zamknięta).
6 maja – wznowienie zajęć dydaktycznych
9 maja 2019 r. - zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla kl. 1-3
7, 8 i 9 maja 2019r. – w szkole będą wykonywane zdjęcia uczniów w zespołach
klasowych.

Z poważaniem
Lidia Paech
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie