Program Edukacyjny „Bieg po zdrowie”

Program Edukacyjny „Bieg po zdrowie”

Od dnia 28 stycznia 2019r. Zczęliśmy w naszej szkole realizować „Program Edukacyjny „Bieg po zdrowie”.
„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.
Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza do realizacji III edycji Programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” w roku szkolnym 2018/2019. Program skierowany jest do uczniów klas czwartych szkoły podstawowej. Główne cele programu to:
– opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
– pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
– zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Na realizację programu przeznaczonych jest 6 godzin lekcyjnych do przeprowadzenia z uczniami i 2 godziny na spotkania z rodzicami.
Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kratywności i aktywności.
Więcej informacji o programie można otrzymać na stronie: