Trzeci elementarz czyli program siedmiu kroków

Trzeci elementarz czyli program siedmiu kroków
Jest to program profilaktyki uzależnień z elementami treningu umiejętności życiowych, przeznaczony dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.
Celem programu jest dostarczenie wiedzy o środkach psychoaktywnych, niebezpieczeństwach związanych z ich używaniem i możliwości unikania tych zagrożeń oraz praca nad ważnymi umiejętnościami życiowymi.
Program w znacznej części opiera się na aktywnych i twórczych metodach pracy - "burza mózgów", psychodramy i scenki odgrywane w klasie oraz mini wykłady prowadzone przez nauczyciela. Wypowiedzi uczniów w trakcie dyskusji nie podlegają ocenie, a wykorzystywanie prac pisemnych oparte jest na zasadzie pełnej anonimowości. 
Zakłada się, że program ułatwi uczniom podejmowanie mądrych decyzji, czyli że będą potrafili skutecznie odmawiać i przeciwstawiać się presji grupy. Zdobędą też umiejętności, które są ważne w życiu i ułatwiają relacje między ludźmi.element