mgr Karolina Jurkowska

Prosimy umawiać spotkania indywidualne telefonicznie, mailowo lub za pomocą komunikatora (Librus)
tel. 605 380 795

Oferujemy pomoc dla dzieci i rodziców w zakresie:

  • diagnozy trudności szkolnych;
  • organizowania pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • doskonalenia umiejętności szkolnych;
  • udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych;
  • konsultacji i poradnictwa;
  • udzielania informacji o instytucjach wspierających rozwój dziecka;
  • organizowania pomocy materialnej.
Poradnia
Skip to content