Stołówka

emotek jeść

Szanowni Rodzice !

Jadłospis na czerwiec!

Płatność za obiady za m-c maj, dokonujemy; od dnia 28.05 do 10.06.2019 w godzinach otwarcia sklepiku szkolnego. Po upływie terminu płatności, obiady nie będą wydawane! Odliczenie obiadów z abonamentu podczasnieobecności będzie możliwe tylko i wyłącznie po uprzednim jego zgłoszeniu w formie SMS (min. dzieńwcześniej, do godz. 17:00) pod numer tel: 609 796 07
W ZWIĄZKU Z PRZERWĄ W WYDAWANIU OBIADÓW, KTÓRA BYŁA SPOWODOWANA STRAJKIEM, PROSIMYOSOBY, KTÓRE ZAPŁACIŁY ZA KWIECIEŃ O KONTAKT Z p.MAGDĄ W CELU ROZLICZENIA NADPŁATY. KONTAKT NA WYŻEJ WSKAZANY NR TEL.

Abonament:
Cały obiad 12 x 9 = 108,00zł
Drugie danie 12 x 7 = 84,00zł
Zupa 12 x 3 = 36,00zł

DIETA BEZGLUTENOWA:
Cały obiad 12 x 12 = 144,00zł
Drugie danie 12 x 10 = 120,00zł
Zupa 12 x 3 = 36,00zł
OBIADY JEDNORAZOWE: (zamówienia tego samego dnia do 9:00)


Płatności przelewem mogą dokonywać osoby, które decydują się na abonament miesięczny tj; 
tylko zupa lub tylko drugie danie lub cały obiad. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę, szkołę, typ obiadu (np. cały obiad).

Numer konta do płatności:

 
ING BANK ŚLĄSKI: 66 1050 1533 1000 0090 7501 1537