ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA W SKÓRZEWIE
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie informuje, że od 4 do 15 marca 2024 r. będą prowadzone zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klas pierwszych zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe.

Warunkiem przyjęcia dziecka z urzędu do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie jest  zameldowanie lub udokumentowane zamieszkanie dziecka w Skórzewie w obwodzie naszej Szkoły (umowa najmu, akt własności nieruchomości*)

WYMAGANE DOKUMENTY – ZAPISY DO SZKOŁY:

–  dowód osobisty Rodzica/Prawnego Opiekuna* dziecka
–  Zgłoszenie do Szkoły Podstawowej (obowiązkowo: pieczątka szkoły obwodowej, jeśli jest inna niż SP1 Skórzewo oraz podpisy obojga Rodziców/Prawnych Opiekunów)
–  Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
–  Informacja rodziców dot. uczestnictwa dziecka w lekcjach religii lub/i etyki
–  zdjęcie do legitymacji
–  Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dotyczy zapisów do klasy pierwszej sześciolatków, którzy nie zrealizowali rocznego przygotowania przedszkolnego)

WYMAGANE DOKUMENTY – ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

– Zgłoszenie do świetlicy

 

*oryginał do wglądu

Szczegółowych informacji udziela pracownik sekretariatu – kontakt tel. 601 316 752

GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU
(obowiązujące w okresie zapisów do Szkoły):
poniedziałek 10.00 – 17.00
wtorek – czwartek 8:00 – 15:00
piątek 7.00 – 11.00

Uchwała

DRUKI DO POBRANIA

Zgłoszenie
do Szkoły

Pobierz

Zgłoszenie
do świetlicy

Pobierz

Oświadczenie
religia/etyka

Pobierz

UWAGA!

  • W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły rodzice mają obowiązek powiadomić o tym fakcie szkołę, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie nie prowadzi zapisów do oddziałów przedszkolnych.
Skip to content