Dyrektor Szkoły

Lidia Paech

Wicedyrektor Szkoły

Magdalena Krociak
Elżbieta Mądra

Nauczyciele

Klasa Wychowawca/przedmiot  Sala
1a Aurelia Wachowiak/edukacja wczesnoszkolna 106B
1b Sylwia Beszterda/edukacja wczesnoszkolna 3A
1c Ilona Ellmann-Wybieralska/edukacja wczesnoszkolna 107B
1d Martyna Grzegórska/edukacja wczesnoszkolna 109B
2a Róża Błaszyk/edukacja wczesnoszkolna 5A
2b Agnieszka Bosacka/edukacja wczesnoszkolna 104C
2c Marta Pauszek/ edukacja wczesnoszkolna 104C
2d Natalia Zbonikowska/edukacja wczesnoszkolna 4A
3a Ewa Semmler/edukacja wczesnoszkolna 103C
3b Beata Rogowicz-Kubiak/edukacja wczesnoszkolna 9A
3c Tamara Olekszy/edukacja wczesnoszkolna 103C
3d Barbara Gałęzewska/edukacja wczesnoszkolna 105C
4a Izabela Kuczewska/przyroda 12B
4b Ewa Kasperek/matematyka, technika 102A
4c Kamila Kubiak/informatyka, robotyka, EDB 108B
4d Łukasz Grabia/wychowanie fizyczne 5B
4e Joanna Draber/język polski 102C
5a Agnieszka Przybylak/język angielski 11B
5b Anita Karnicka/plastyka, etyka 13A
5c Agnieszka Kącka/język polski 104B
5d Aleksandra Gilewicz/biologia, technika 7B
5e Maria Nowicka/historia, informatyka 105B
6a Iwona Markuszewska/język angielski 7C
6b Beata Zawarta/język angielski 9B
6c Krystian Waszak/wychowanie fizyczne 9B
7a Katarzyna Ulandowska-Starczewska/język polski 102B
7b Magdalena Adamiak/język polski 102C
7c Izabela Zboralska/matematyka 8B
8a Dorota Kaźmierczak/historia 105B
8e Wioletta Markuszewska/język polski 10B

 

Nauczyciel Przedmiot
Adamska-Skwarek Joanna religia
Bagińska Ewa fizyka, język niemiecki, nauczyciel świetlicy
Czarnecki Wojciech biblioteka, historia, WOS
Danielewicz Justyna matematyka
Dziuba Patryk wychowanie fizyczne, nauczyciel świetlicy
Dranikowska Agata logopedia
Frąckowiak Małgorzata WDŻ, nauczyciel świetlicy
Ignaszak Iwona nauczyciel świetlicy
Jurkowska Karolina pedagog
Klonowska Marta język angielski
Krenz-Mazur Katarzyna matematyka
Krociak Magdalena chemia
Kutereba-Irzyk Karolina język polski, nauczyciel świetlicy
Marchwicka Karina informatyka, matematyka
Mądra Elżbieta zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Paech Lidia matematyka
Popławska-Dominguez Małgorzata język hiszpański
Przybylski Krystian religia
Rodziewicz-Skorlińska Wioletta nauczyciel świetlicy
Rożek Anna nauczyciel świetlicy
Skibicka Anna wychowanie fizyczne
Stawniak Marcin wychowanie fizyczne
Stefaniak Kinga psycholog
Superczyńska Ewa matematyka
Trafna-Gorbacz Karolina geografia
Wanecka Joanna nauczyciel świetlicy
Wojtaszek Joanna muzyka, nauczyciel świetlicy
Wyremblewska Małgorzata logopedia
Skip to content