Dyrektor Szkoły

Magdalena Krociak

Wicedyrektor Szkoły

Lidia Paech
Elżbieta Mądra

Nauczyciele

 

Klasa Wychowawca/przedmiot
1a Aneta Walczuk/edukacja wczesnoszkolna
1b Barbara Gałęzewska/edukacja wczesnoszkolna
1c Tamara Olekszy/edukacja wczesnoszkolna
1d Justyna Piwecka/edukacja wczesnoszkolna
2a Aurelia Wachowiak/edukacja wczesnoszkolna
2b Sylwia Beszterda/edukacja wczesnoszkolna
2c Ilona Ellmann-Wybieralska/ edukacja wczesnoszkolna
2d Martyna Grzegórska/edukacja wczesnoszkolna
3a Róża Błaszyk/edukacja wczesnoszkolna
3b Agnieszka Bosacka/edukacja wczesnoszkolna
3c Ewa Semler/edukacja wczesnoszkolna
3d Natalia Zbonikowska/edukacja wczesnoszkolna
4a Izabela Kuczewska/przyroda
4b Wioletta Markuszewska/język polski
4c Karoina Hauza/geografia
4d Dorota Kaźmierczak/historia
5a Justyna Danielewicz/matematyka
5b Ewa Kasperek/matematyka
5c Kamila Kubiak/informatyka, EDB
5d Łukasz Grabia/wychowanie fizyczne
5e Joanna Draber/język polski
6a Agnieszka Przybylak/język angielski
6b Anita Karnicka/plastyka
6c Agnieszka Kącka/język polski
6d Anna SKibicka/wychowanie fizyczne
6e Urszula Derenek/język polski
7a Iwona Markuszewska/język angielski
7b Beata Zawarta/język angielski
7c Krystian Waszak/wychowanie fizyczne
8a Katarzyna Ulandowska-Starczewska/język polski
8b Magdalena Adamiak/język polski
8c Małgorzata Leśniewicz/biologia

 

Nauczyciel Przedmiot/przedmioty
Adamiak Magdalena
Adamska- Skwarek Joanna
Bagińska Ewa
Bartkowska Paulina
Beszterda Sylwia
Białek- Kaźmierczak Elwira
Błaszyk Róża
Bosacka Agnieszka
Cieślewicz Izabela
Czarnecki Wojciech
Danielewicz Justyna
Derenek Urszula
Draber Joanna
Dranikowska Agata
Dziuba Patryk
Ellmann-Wybieralska Ilona
Frąckowiak Małgorzata
Gałęzewska Barbara
Grabia Łukasz
Grzegórska Martyna
Hauza Karolina
Herkowiak Anna
Ignaszak Iwona
Kania Tomasz
Karnicka  Anita
Kasperek Ewa
Kaźmierczak Dorota
Kącka Agnieszka
Kowalczuk Beata
Krenz- Mazur Katarzyna
Krociak Magdalena
Kubiak Kamila
Kuczewska Izabela
Leśniewicz Małgorzata
Marchwicka Karina
Markuszewska Iwona
Markuszewska Wioletta
Mądra Elżieta
Nowak Karolina
Ojciec Jaskot Paweł
Olekszy Tamara
Padurska Marta
Paech Lidia
Pasek Monika
Pietrzyk Katarzyna
Piwecka Justyna
Popławska- Dominguez Małgorzata
Przybylak Agnieszka
Przybylski Krystian
Rodziewicz- Skorlińska Wioletta
Rożek Anna
Semmler Ewa
Skibicka  Anna
Stawniak Marcin
Stefaniak Kinga
Superczyńska Ewa
Szarecka Joanna
Ulandowska- Starczewska Katarzyna
Wachowiak Aurelia
Wanecka Joanna
Waszak Krystian
Wojtaszek Joanna
Zawarta Beata
Zbonikowska Natalia
j. polski
religia
fizyka, j. niemiecki, świetlica
język angielski kl. 1-3
edukacja wczesnoszkolna
etyka
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
technika
historia, biblioteka
matematyka
j. polski
j. polski, świetlica
logopedia
wychowanie fizyczne, świetlica
edukacja wczesnoszkolna
świetlica
edukacja wczesnoszkolna
wychowanie fizyczne
edukacja wczesnoszkolna
geografia, przyroda
pedagog specjalny
świetlica
świetlica
plastyka
matematyka
historia
j. polski
matematyka
matematyka
chemia
informatyka, EDB
przyroda, świetlica
biologia
matematyka, informatyka
j. angielski
j. polski
zajęcia rewalidacyjne
pedagog szkolny
religia
edukacja wczesnoszkolna
chemia, świetlica
matematyka
historia, WOS
świetlica
edukacja wczesnoszkolna
j. hiszpański
j. angielski
religia
świetlica
świetlica
edukacja wczesnoszkolna
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne, świetlica
psycholog
matematyka
wdż
j. polski
edukacja wczesnoszkolna
z. korekcyjno- kompensacyjne
wychowanie fizyczne, świetlica
muzyka
j. angielski
edukacja wczesnoszkolna
Skip to content