Z uwagi na organizację pracy szkoły, terminy podane w „Kalendarzu” mogą ulec zmianie. Informacje o wszelkich zmianach zostaną umieszczone w „Aktualnościach”

Skip to content