Kilka słów o patronie szkoły…

Niewątpliwą dumą naszej szkoły jest osoba jej patrona. Fryderyk Chopin, uznawany za najwybitniejszego polskiego kompozytora urodził się w 1810 roku. Dokładna data jego urodzenia jest ogromną zagadką, ponieważ sam Chopin twierdził, że urodził się 1 marca, natomiast zgodnie z metryką chrztu, datą jego urodzenia jest 22 lutego. Niezaprzeczalnym jednak faktem pozostaje to, iż przyszedł na świat w miejscowości oddalonej 50 km od Warszawy – w Żelazowej Woli. Swoją miłość do muzyki Chopin odziedziczył po matce, która była bardzo muzykalną osobą – grała na fortepianie i śpiewała, w naturalny sposób stała się pierwszą nauczycielką małego Frycka, jak zwykle nazywano kompozytora w domu. Już jako 6-letni chłopiec Chopin rozpoczął naukę u Wojciecha Żywnego. Uwielbiał również muzykować ze swoją siostrą, niejednokrotnie koncertowali w domu, grając na fortepianie na cztery ręce. Pierwszym utworem małego Frycka, zapisanym ręką jego ojca był „Polonez B-dur”. Oprócz koncertowania w domu, Chopin zaczął również koncertować w salonach arystokracji warszawskiej.

Już jako 16-latek rozpoczął studia w Szkole Głównej Muzyki, gdzie jego wielki profesor Józef Elsner napisał o nim: „Chopin Fryderyk, trzecioletni, szczególna zdatność, geniusz muzyczny”. W 1830 roku, nasz wielki kompozytor po raz ostatni wystąpił przed publicznością warszawską, zaczął, bowiem podróżować, by w 1830 roku osiąść na stałe w Paryżu. W Paryżu, oprócz koncertowania, prowadził również działalność dydaktyczną. Francja stała się miejscem wielu koncertów, a także miejscem, gdzie powstało mnóstwo znanych dzieł kompozytora. Było to też miejsce, gdzie po ciężkiej chorobie, gruźlicy płuc, Fryderyk Chopin zmarł 17 października 1849 roku. Został pochowany na paryskim cmentarzu Pere Lachaise. Serce kompozytora spoczywa jednak w Warszawie, w kościele Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu.

Historia Szkoły

Pierwszym źródłem mówiącym o istnieniu szkoły w Skórzewie są informacje zawarte w Protokolarzu Gminy Skórzewo, gdzie pod datą 19 kwietnia 1892 roku zapisano, iż ówczesna Rada Sołecka opracowała budżet, w którym część dochodów przeznaczono na utrzymanie szkoły. Do 1927 roku nauka odbywała się w bardzo skromnych warunkach. Według pamiętnika jednego z uczniów skórzewskiej szkoły, który rozpoczął edukację w 1921 roku, po powrocie z emigracji „zabudowania szkolne stanowił: jeden budynek wykonany z gliny, kryty strzechą, przeznaczony na klasę, budynek murowany z cegły, przystawiony do glinianki przeznaczony na mieszkanie dla nauczyciela…”.

Znaczącą poprawę warunków nauczania przyniosło oddanie do użytku w 1927 roku nowego budynku szkolnego. Składał się on z pięciu sal lekcyjnych i dwóch mieszkań dla nauczycieli. Dzięki temu szkoła stała się nie tylko miejscem nauki, ale również ważnym centrum życia kulturalnego. Odbywały się w niej różne uroczystości, spotkania koła śpiewaczego „Jutrzenka” i spotkania miłośników książek. W czasach II wojny światowej szkoła w Skórzewie przestała istnieć. W jej zabudowaniach, Niemcy utworzyli najpierw obóz dla jeńców wojennych, a następnie obóz przejściowy dla Żydów. Od 1944 do początku 1945 roku w zabudowaniach szkolnych mieścił się szpital dla rannych żołnierzy niemieckich.

W latach powojennych mieściła się tu siedmioletnia szkoła dla dzieci. Ponadto prowadzono dwuletnie ogólnokształcące kursy dla dorosłych. Zmodernizowano obejście szkoły, powstało boisko sportowe i mały ogródek. W latach sześćdziesiątych XX wieku dobudowano część, w której mieściły się kolejne sale lekcyjne. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu mieszkańców w 1989 roku oddano do użytku, wybudowaną w czynie społecznym, salę gimnastyczną.

We wrześniu 2001 roku oddano do użytku nowowybudowaną część gmachu szkoły, w którym znajduje się 12 sal lekcyjnych oraz stołówka. Wprowadzenie z dniem 1 września 1999 roku reformy edukacji zaowocowało nie tylko zmianami programowymi, ale również zmianą struktury szkolnictwa. Od tej pory we wspólnym budynku funkcjonowały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. Wymusiło to dalszą rozbudowę budynku szkolnego. Od września 2002 roku w Skórzewie istniał Zespół Szkół, w skład, którego wchodziła szkoła podstawowa i gimnazjum. Ważnym wydarzeniem w dziejach szkoły było nadanie Zespołowi Szkół w Skórzewie imienia. Pamiętając o wieloletnim zaangażowaniu nauczycieli i uczniów szkoły w ruch „Pro Sinfonika”, postanowiono, że patronem Zespołu Szkół zostanie wielki polski kompozytor, Fryderyk Chopin. Uroczystość nadania imienia miała miejsce 31 maja 2003 roku.

Od końca lat dziewięćdziesiątych w Skórzewie intensywnie rozwija się budownictwo domków jedno i wielorodzinnych. Wraz ze wzrostem liczby mieszkańców Skórzewa wzrastała liczba uczniów w szkole. Szybko okazało się, iż gmach szkoły mimo rozbudowy i remontów uniemożliwia sprawne funkcjonowanie. We wrześniu 2008 roku doszło do rozwiązania Zespołu Szkół im. Fryderyka Chopina w Skórzewie. Gimnazjum został przeniesione do nowowybudowanego budynku, zaś w dawnym miejscu utworzono Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina.

Skip to content