Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: Marta Zachwieja

Zastępca: Jacek Wielopolski

Skarbnik: Joanna Zbierska

Sekretarz: Anita Pigłas

Członek: Aneta Kaczmarczyk-Koberska

Członek: Karolina Klóska-Cackowska

Członek: Agata Miciałkiewicz

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: Magdalena Kaczmarek

Członek: Marzena Józefiak

Członek: Marietta Lasik

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 wysokość składek jest następująca:

  1. Składka za pierwsze dziecko uczęszczające do naszej szkoły – 80,- zł
  2. Składka za drugie dziecko uczęszczające do naszej szkoły – 50,- zł
  3. Składka za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do naszej szkoły – według uznania.

Składki są dobrowolne.

Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców: Bank SGB 86 9072 0002 3007 0704 0175 0001 w możliwie jak najszybszym terminie, nie później niż do dnia 15 maja 2024 r.. Wpłat dokonują skarbnicy poszczególnych klas po zebraniu składek od rodziców uczniów danej klasy. W tytule przelewu należy wpisać klasę, liczbę dzieci ogółem i w podziale na wysokość składek, np. „2 e, 20 uczniów, w tym 15 uczniów – 80 zł, 5 uczniów – 50 zł”.

Regulamin wypłaty dofinansowania dla klas w roku szkolnym 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 przewidziano następujące wypłaty dofinansowania dla klas:

  1. Zwrot 20% wpłaconej kwoty, dla klas które wpłacą 100% składek,
  2. Zwrot 15% wpłaconej kwoty, dla klas które wpłacą od 50% do 99% składek
  3. Zwrot 10% wpłaconej kwoty, dla klas które wpłacą poniżej 50% składek

Dofinansowanie wypłacone zostanie na podstawie wpłat na rzecz rady rodziców, które wpłyną na konto bankowe rady rodziców w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2024 r..

Spotkania Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Spotkania Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 będą odbywać się w poniedziałek w tygodniu przed zebraniami z rodzicami o godzinie 18:00 w stołówce szkolnej. Serdecznie zapraszamy!

Kontakt z Radą Rodziców: przez Librusa lub na adres: radarodz@sp-skorzewo.edu.pl.

Skip to content