Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

PRZEWODNICZĄCA: MARTA ZACHWIEJA
ZASTĘPCA: JACEK WIELOPOLSKI
SKARBINK: JOANNA ZBIERSKA
SEKRETARZ: ANITA PIGŁAS
CZŁONEK: ANNA GŁUCH
CZŁONEK: KAROLINA KLÓSKA-CACKOWSKA
CZŁONEK: PAULINA MODRZEJEWSKA
CZŁONEK: SŁAWOMIR GLAPA

Skład komisji rewizyjnej w roku szkolnym 2021/2022

PRZEWODNICZĄCA: MAGDALENA KACZMAREK
CZŁONEK: MARZENA JÓZEFIAK
CZŁONEK: MARIETTA LASIK

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 wysokość składek jest następująca:
a. Składka za pierwsze dziecko uczęszczające do naszej szkoły – 60,- zł
b. Składka za drugie dziecko uczęszczające do naszej szkoły – 30,- zł
c. Składka za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do naszej szkoły – według uznania.

Składki są dobrowolne.

Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców:
Bank SGB 86 9072 0002 3007 0704 0175 0001 w terminie do dnia 15 maja 2022 r.. Wpłat dokonują skarbnicy poszczególnych klas po zebraniu składek od rodziców uczniów danej klasy. W tytule przelewu należy wpisać klasę, liczbę dzieci ogółem i w podziale na wysokość składek, np. „2 e, 20 uczniów, w tym 15 uczniów – 60 zł, 5 uczniów – 30 zł”.

Regulamin wypłaty dofinansowania dla klas w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 przewidziano następujące wypłaty dofinansowania dla klas:
a. Zwrot 20% wpłaconej kwoty, dla klas które wpłacą 100% składek,
b. Zwrot 15% wpłaconej kwoty, dla klas które wpłacą od 50% do 99% składek
c. Zwrot 10% wpłaconej kwoty, dla klas które wpłacą poniżej 50% składek

Dofinansowanie wypłacone zostanie na podstawie wpłat na rzecz rady rodziców, które wpłyną na konto bankowe rady rodziców w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2022 r..

Spotkania Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Spotkania Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 będą odbywać się w każdorazowo we wtorek przed zebraniem z rodzicami dla klas 4-8 o godzinie 17:00 w stołówce szkolnej. Serdecznie zapraszamy!

Kontakt z Radą Rodziców: radarodz@sp-skorzewo.edu.pl lub przez Librusa.

Skip to content