Skład prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

PRZEWODNICZĄCA: MARTA ZACHWIEJA

ZASTĘPCA: JACEK WIELOPOLSKI

SKARBNIK: JOANNA ZBIERSKA

SEKRETARZ: ANITA PIGŁAS

CZŁONEK: ANNA GŁUCH

CZŁONEK: ANETA KACZMARCZYK-KOBERSKA

CZŁONEK: KAROLINA KLÓSKA-CACKOWSKA

CZŁONEK: PAULINA MODRZEJEWSKA

Skład komisji rewizyjnej w roku szkolnym 2022/2023

PRZEWODNICZĄCA: MAGDALENA KACZMAREK

CZŁONEK: MARZENA JÓZEFIAK

CZŁONEK: MARIETTA LASIK

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 wysokość składek jest następująca:
a. Składka za pierwsze dziecko uczęszczające do naszej szkoły – 60 zł,
b. Składka za drugie dziecko uczęszczające do naszej szkoły – 30 zł,
c. Składka za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do naszej szkoły – według uznania.

Składki są dobrowolne.

Wpłat należy dokonywać na konto Rady Rodziców:
Bank SGB 86 9072 0002 3007 0704 0175 0001 w terminie do dnia 15 maja 2023 r. Wpłat dokonują skarbnicy poszczególnych klas po zebraniu składek od rodziców uczniów danej klasy. W tytule przelewu należy wpisać klasę, liczbę dzieci ogółem i w podziale na wysokość składek, np. „2 e, 20 uczniów, w tym 15 uczniów – 60 zł, 5 uczniów – 30 zł”.

Regulamin wypłaty dofinansowania dla klas w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 przewidziano następujące wypłaty dofinansowania dla klas:
a. Zwrot 20% wpłaconej kwoty, dla klas które wpłacą 100% składek,
b. Zwrot 15% wpłaconej kwoty, dla klas które wpłacą od 50% do 99% składek,
c. Zwrot 10% wpłaconej kwoty, dla klas które wpłacą poniżej 50% składek.

Dofinansowanie wypłacone zostanie na podstawie wpłat na rzecz rady rodziców, które wpłyną na konto bankowe rady rodziców w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2023 r.

Spotkania Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Spotkania Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 będą odbywać się w poniedziałek w tygodniu przed zebraniami z rodzicami o godzinie 18:00 w stołówce szkolnej. Serdecznie zapraszamy! 

Kontakt z Radą Rodziców: radarodz@sp-skorzewo.edu.pl lub przez Librusa.

Skip to content