Statut
Szkoły

Zobacz dokument

Program wychowawczo-profilaktyczny

Zobacz dokument

Załącznik 1

Załącznik 2

Lista lektur
dla klas 4-8

Zobacz dokument

Regulamin oceniania zachowania

Zobacz dokument

Przedmiotowe zasady oceniania kl. 1-3

Wymagania j. angielski

Zobacz dokument

Wymagania klasa 1

Zobacz dokument

Wymagania klasa 2

Zobacz dokument

Wymagania klasa 3

Zobacz dokument

Wymagania edukacyjne

Zasady pracy na zajęciach dla kl. 4-8

Zasady pracy

Zobacz dokument

Skip to content