Statut
Szkoły

Zobacz dokument

Program wychowawczo-profilaktyczny

Zobacz dokument

Załącznik 1

Załącznik 2

Lista lektur
dla klas 4-8

Zobacz dokument

Regulamin oceniania zachowania

Zobacz dokument

Procedury bezpieczeństwa Covid-19

Zobacz dokument

Półkolonie

Regulamin półkolonii

Zobacz dokument

Zasady rekrutacji

Zobacz dokument

Karta kwalifikacyjna

Zobacz dokument

Zgoda na półkolonie

Zobacz dokument

Przedmiotowe zasady oceniania kl. 1-3

Wymagania j. angielski

Zobacz dokument

Wymagania klasa 1

Zobacz dokument

Wymagania klasa 2

Zobacz dokument

Wymagania klasa 3

Zobacz dokument

Podstawa programowa

Podstawa programowa edukacja wczesnoszkolna

Zobacz dokument

Podstawy programowe

Biologia

Zobacz dokument

Geografia

Zobacz dokument

Historia

Zobacz dokument

Informatyka

Zobacz dokument

Język polski

Zobacz dokument

Matematyka

Zobacz dokument

Wychowanie fizyczne

Zobacz dokument

J. obcy nowożytny

Zobacz dokument

Religia

Zobacz dokument

Zasady pracy na zajęciach dla kl. 4-8

Zasady pracy

Zobacz dokument

Skip to content