Godziny pracy psychologa:
Kinga Stefaniak
Poniedziałek   11.30 – 16.30
Wtorek   7.30 – 17.30
Środa    10.00 – 15.00
Czwartek   7.15 – 12.00
Piątek   7.00 – 10.00
tel. 695 941 141
Godziny pracy pedagoga:
Karolina Nowak
Poniedziałek   7.30 – 12.30
Wtorek   14.30 – 17.30
Środa    8.30 – 13.30
Czwartek   8.15 – 15.15
Piątek   7.30 – 12.30
tel. 605 380795
Godziny pracy pedagoga specjalnego:
Anna Herkowiak
Poniedziałek   10.45 – 16.10
Wtorek   10.45 – 17.30
Środa    12.40 – 16.10
Czwartek   7.00 – 10.20
tel. 695 941 140

Oferujemy pomoc dla dzieci i rodziców w zakresie:

  • diagnozy trudności szkolnych;
  • organizowania pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • doskonalenia umiejętności szkolnych;
  • udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych;
  • konsultacji i poradnictwa;
  • udzielania informacji o instytucjach wspierających rozwój dziecka;
  • organizowania pomocy materialnej.

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
PORADNII PP W LUBONIU/BUKU

Informujemy o możliwości korzystania z konsultacyjnych dyżurów telefonicznych ze specjalistami w formie telefonicznej w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Poradni PP w Luboniu w zakładce: Dyżury telefoniczne.

Przypominamy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu funkcjonuje w trybie stacjonarnym i przyjmuje interesantów na terenie placówki macierzystej oraz Filii w Buku, Stęszewie, Suchym Lesie i Tarnowie Podgórnym,w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Poradnia

Skip to content