Prosimy umawiać spotkania indywidualne telefonicznie, mailowo lub za pomocą komunikatora (Librus)
tel. 695 941 141

Oferujemy pomoc dla dzieci i rodziców w zakresie:

  • diagnozy trudności szkolnych;
  • organizowania pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • doskonalenia umiejętności szkolnych;
  • udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych;
  • konsultacji i poradnictwa;
  • udzielania informacji o instytucjach wspierających rozwój dziecka;
  • organizowania pomocy materialnej.
Poradnia

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
PORADNII PP W LUBONIU/BUKU

Informujemy o możliwości korzystania z konsultacyjnych dyżurów telefonicznych ze specjalistami w formie telefonicznej w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej
Poradni PP w Luboniu w zakładce: Dyżury telefoniczne.

Przypominamy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu funkcjonuje
w trybie stacjonarnym i przyjmuje interesantów na terenie placówki macierzystej
oraz Filii w Buku, Stęszewie, Suchym Lesie i Tarnowie Podgórnym,
w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Skip to content