Rada Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przewodniczący: Jacek Wielopolski
Zastępca: Anna Kołdras
Skarbnik: Joanna Zbierska
Sekretarz: Małgorzata Nowak-Nowakowska
Członek: Katarzyna Adamczyk
Członek: Paulina Modrzejewska
Członek: Justyna Skrzypczak
Członek: Marta Zachwieja

 W skład komisji rewizyjnej wchodzą:

Dariusz Koller
Magdalena Gołębiowska
Ewelina Tomaszewska – Maćkowiak 

 

Numer konta
Bank SGB 86 9072 0002 3007 0704 0175 0001
Kontakt:
radarodz@sp-skorzewo.edu.pl