Komunikat!
Informujemy, że za pośrednictwem szkoły można złożyć wnioski o bezpłatne użyczenie laptopów (bez internetu). Termin składania wniosków: 25 maja 2020 roku do godz. 19:00, 26 maja 2020 roku w godz. 8:00-19:00 oraz 27 maja w godz. 8:00-14:00. Wzór wniosku znajduje się na końcu danej strony.

Komunikat

Komunikat strona

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
uprzejmie informujemy, że do 26 kwietnia br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

W związku z możliwością wypożyczenia sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół (zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19) informujemy, że za pośrednictwem szkoły można złożyć wnioski o bezpłatne użyczenie środków komunikacji elektronicznej.
Termin składania wniosków: 15-16 kwietnia 2020 roku w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz 17 kwietnia 2020 roku w godzinach od 8:00 do 10:00.
Wzory wniosków można pobrać z załącznika poniżej i wydrukować samodzielnie. Osoby, które nie mają takiej możliwości mogą je pobrać ze stanowiska przygotowanego przy portierni szkoły. Wszystkie wypełnione wnioski należy wrzucić do znajdującej się tam skrzynki. Załącznik zawiera: Zarządzenie Wójta Gminy Dopiewo z dnia 14 kwietnia 2020 roku, Regulamin użyczenia środków komunikacji elektronicznej, Wniosek o bezpłatne użyczenie środków komunikacji elektronicznej, Umowę użyczenia.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Chopina w Skórzewie

Wzór wniosku