Gmina Dopiewo pozyskała dofinansowanie w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie”. Zadanie obejmie zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie poprzez stworzenie miejsca do odpoczynku z ławkami i zielenią oraz nasadzeń zieleni od strony ul. Kolejowej, oraz na […]

Gmina Dopiewo pozyskała dofinansowanie w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie”.

Zadanie obejmie zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie poprzez stworzenie miejsca do odpoczynku z ławkami i zielenią oraz nasadzeń zieleni od strony ul. Kolejowej, oraz na boisku.

Głównym celem projektu jest zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, zmniejszenie powierzchni betonowych, uporządkowanie terenu i podkreślenie istniejących nasadzeń wzbogacając teren działki roślinami kwitnącymi.

Projekt zieleni ma wzbogacić wizualnie i funkcjonalnie teren boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie, zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną, poprzez zdjęcie kostki betonowej i od betonowanie terenu. W ramach projektu zwiększona zostanie powierzchnia biologicznie czynna, poprzez nasadzenia wykonane od strony ul. Kolejowej oraz obsadzenie donic i rabat zlokalizowanych na boisku. Łącznie w ramach projektu zaplanowano posadzenie 3 szt. drzew, 335 krzewów, 168 bylin na powierzchni 508 m2.

Koszt całkowity przedsięwzięcia to prawie 110 tys. zł, z czego pomoc finansowa w formie dotacji celowej to 50 tys. zł.

Wniosek złożony przez Gminę Dopiewo na zadanie pn. został sklasyfikowany na 10 pozycji wśród 46 wniosków wybranych do dofinansowania. Łącznie w konkursie złożonych zostało 85 wniosków, 6 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. Ocenie merytorycznej podlegało 79 wniosków.

Celem Programu pn. „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” jest zachowanie i zwiększenie terenów zielonych, poprawa jakości wód, wykorzystanie na większą skalę odnawialnych źródeł energii, eliminacja zanieczyszczenia środowiska.

Skip to content