Decyzje oraz informacje o kwarantannie przekazuje Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna [17.12.21] Ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 u jednego z uczniów dla klasy 1c oraz 3d do dnia 17.12.21 (piątek) zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (platforma Teams). [16.12.21] Ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 u jednego z uczniów dla klasy 1b do […]

Decyzje oraz informacje o kwarantannie przekazuje Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

[17.12.21]

Ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 u jednego z uczniów dla klasy 1c oraz 3d do dnia 17.12.21 (piątek) zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (platforma Teams).

[16.12.21]

Ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 u jednego z uczniów dla klasy 1b do dnia 17.12.21 (piątek) zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (platforma Teams).

[12.12.21]

Ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 u jednego z uczniów dla klasy 5a do dnia 16.12.21 (czwartek) oraz 5c, 6c do dnia 17.12.21 (piątek) zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (platforma Teams).

[04.12.12]

Ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 u jednego z nauczycieli dla następujących klas zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (platforma Teams):
-4a, 4b, 4c, 4d do 10.12.21 (piątek),
-4e do 09.12.21 (czwartek),
-7a, 7e do 09.12.21 (czwartek).

[29.11.21]
Ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 ucznia dla klasy 1c do 03.12.21 (piątek) oraz dla klasy 3e do 06.12.21 (poniedziałek) zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (platforma Teams).

[29.11.21]
Ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 u ucznia klasy 1a, 6b oraz u jednego nauczyciela dla następujących klas zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (platforma Teams):
-8a, 7e, 6b do 6.12.21 (poniedziałek),
-8f, 7a, 6c, 1a do 3.12.21 (piątek),
-1d do 02.12 (czwartek).

[28.11.21] 
Ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 u jednego z uczniów klasy 3b i 2b do dnia 03.12.21 (piątek) zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (platforma Teams).

[25.11.21]
Ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 u jednego z nauczycieli świetlicy w klasach 1a, 1b, 1d część dzieci korzystająca ze świetlicy zostanie objęta kwarantanną do końca tego tygodnia, natomiast dla klasy 2a do dnia 26.11.12 (piątek) zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (platforma Teams). Dla klasy 4c zajęcia zdalne zostają przedłużone do dnia 26.11.21 (piątek), a dla klasy 5b do dnia 29.11.21 (poniedziałek).

[22.11.21]
Ze względu na zgłoszenie kolejnych pozytywnych wyników testu na COVID-19 dla klasy 5c i 3d do dnia 29.11.21 (poniedziałek) oraz dla klasy 3a do dnia 26.11.21 (piątek) zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (platforma Teams).

[21.11.21] 
Ze względu na zgłoszenie pozytywnego wyniku testu na COVID-19 u kolejnego ucznia dla klasy 4e i 5b zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (platforma Teamsod 22.11.21 do 26.11.21.

[19.11.2021]
Otrzymaliśmy zgłoszenie o pozytywnym wyniku na COVID-19 u kolejnego nauczyciela, w związku z tym dla klasy 4a i 4b do dnia 26.11.21 (piątek) oraz dla klasy 4c do dnia 25.11.21 (czwartek) będą prowadzone w formie zdalnej (przez platformę Teams).
Informacje w sprawie kwarantanny przekaże inspekcja sanitarna.

[17.11.2021]
Ze względu na zgłoszenie (16.11.21) pozytywnego wyniku testu na COVID-19 u ucznia klasy 6c oraz jednego nauczyciela zajęcia dla klasy 4d i 6c będą prowadzone w formie zdalnej (platforma Teamsod 17.11.21 do 19.11.21.

[14.11.2021]
Wykryto jeden przypadek zarażenia wirusem COVID-19 w klasie 7 oraz w klasie 8.
Dla klasy 7A, 8F (do 18.11.21) i 7E, 8A (do 19.11.21) zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej (platforma Teams).

[12.11.2021]
Wykryto trzy kolejne przypadki zakażenia wirusem COVID-19 w tej samej klasie.
Dla klasy 6A i 6B zajęcia do 19.11.2021 będą prowadzone w formie zdalnej (przez platformę Teams).[10.11.2021] Informujemy, że 9 listopada po południu otrzymaliśmy informacje o pozytywnym wyniku testu na COVID-19 u jednego ucznia naszej szkoły. W związku z tym 10 listopada dla jednego z oddziałów lekcje odbywały się w trybie zdalnym. Część uczniów innego oddziału tego dnia była zwolniona z zajęć. Ostateczną decyzję o kwarantannie podejmuje Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu. (Liczba osób zgłoszona do kwarantanny: 26)
Skip to content