Drodzy Rodzice! Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wpłaty na rzecz Rady Rodziców. Poziom wpłacalności w minionym roku szkolnym 2020/2021 wyniósł 80%. Dzięki temu udało nam się zrealizować liczne działania służące naszym dzieciom i całej społeczności szkolnej. W roku 2021/2022 wysokość składek jest następująca: a. składka za pierwsze dziecko uczęszczające do naszej szkoły – 60,- zł b. […]

Drodzy Rodzice!
Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wpłaty na rzecz Rady Rodziców. Poziom wpłacalności w minionym roku szkolnym 2020/2021 wyniósł 80%. Dzięki temu udało nam się zrealizować liczne działania służące naszym dzieciom i całej społeczności szkolnej.

W roku 2021/2022 wysokość składek jest następująca:
a. składka za pierwsze dziecko uczęszczające do naszej szkoły – 60,- zł
b. składka za drugie dziecko uczęszczające do naszej szkoły – 30,- zł
c. składka za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do naszej szkoły – według uznania.
Składki są dobrowolne. Wpłat należy dokonywać na następujące konto Rady Rodziców: Bank SGB 86 9072 0002 3007 0704 0175 0001 w terminie do dnia 15 maja 2022 r.. Wpłat dokonują skarbnicy poszczególnych klas po zebraniu składek od rodziców uczniów danej klasy.

Regulamin wypłaty dofinansowania dla klas w roku szkolnym 2021/2022
W roku 2021/2022 przewidziano następujące wypłaty dofinansowania dla klas:
a. zwrot 20% wpłaconej kwoty, dla klas które wpłacą 100% składek,
b. zwrot 15% wpłaconej kwoty, dla klas które wpłacą od 50% do 99% składek
c. zwrot 10% wpłaconej kwoty, dla klas które wpłacą poniżej 50% składek

Dofinansowanie wypłacone zostanie na podstawie wpłat na rzecz Rady Rodziców, które wpłyną na konto bankowe Rady Rodziców w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2022 r..
Już dziś dziękujemy Państwu za życzliwość i dalsze wspieranie naszej szkoły.

Prezydium Rady Rodziców

Skip to content