Konkurs Plastyczny pt. Jem zdrowo i kolorowo Regulamin Cele konkursu: promowanie wśród najmłodszych uczniów zdrowego trybu życia; rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności; pobudzanie inwencji twórczej i wyobraźni; popularyzacja formy plakatu – tekstu kultury łączącego słowo i obraz. Uczestnicy konkursu: Konkurs jest przeznaczony tylko dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 1 w Skórzewie. Laureaci konkursu […]

Konkurs Plastyczny pt. Jem zdrowo i kolorowo

Regulamin

 1. Cele konkursu:
 • promowanie wśród najmłodszych uczniów zdrowego trybu życia;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności;
 • pobudzanie inwencji twórczej i wyobraźni;
 • popularyzacja formy plakatu – tekstu kultury łączącego słowo i obraz.
 1. Uczestnicy konkursu:
 • Konkurs jest przeznaczony tylko dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 1 w Skórzewie.
 • Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni okolicznościowymi dyplomami i drobnymi upominkami.
 1. Tematyka prac:
 • Tematyka prac związana jest z Europejskim Dniem Zdrowego Jedzenia i Gotowania, który obchodzony jest 8 listopada. Zadaniem uczestnika jest przygotowanie plakatu promującego zdrowy  styl życia, zdrowe odżywianie.
 1. Zasady konkursu:
 • Każdy plakat powinien zawierać hasło promujące zdrowy styl życia (hasło może być wymyślone przez ucznia, może być przysłowiem, cytatem – wówczas podajemy autora) oraz plastyczną ilustrację hasła.
 • Plakat powinien być wykonany samodzielnie w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane, efekty 3D…) w formacie A3 (297 x 420 mm).
 • Na odwrocie plakatu powinna znajdować się informacja o twórcy: imię i nazwisko, klasa.
 • Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę.
 1. Termin i sposób zgłaszania prac:
 • Konkurs rozpoczyna się 17 października 2022 roku i trwa do 31 października 2022 roku.
 • Podpisane plakaty należy dostarczyć do Pani Sylwii Beszterdy sala 3a lub do Pani Róży Błaszyk sala 5a.
 1. Kryteria oceny:
 • Walory merytoryczne – zgodność z celami i tematem konkursu, wartości poznawcze.
 • Wartość plastyczna pracy (gama kolorystyczna, kompozycja, estetyka).
 • Pomysłowość i oryginalność.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu:
 • Zdjęcia uczniów oceniać będzie Jury w składzie: Róża Błaszyk i Sylwia Beszterda. Decyzje Jury są ostateczne. Wyniki konkursu i nazwiska Laureatów zostaną ogłoszone 07 listopada br. drogą dziennika elektronicznego Librus.
 1. Postanowienia ogólne:
 • Plakaty niezgodne z tematem konkursu nie będą dopuszczone do konkursu.
 • Zgłoszenie prac na konkurs oraz podanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich do dostarczonych na konkurs prac oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu na tablicach na parterze szkoły.
 1. Organizator Konkursu:
 •  p. Sylwia Beszterda – wychowawca klasy I B
 • p. Róża Błaszyk – wychowawca klasy II A

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.
Życzymy POWODZENIA!

Skip to content