Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III do udziału w konkursie na „Kreatywny lampion”. ORGANIZATORZY: Pani Sylwia Beszterda klasa 1b sala 3a Pani Róża Błaszyk klasa 2a sala 5a Regulamin konkursu CELE KONKURSU: – poznawanie różnych technik plastyczno-technicznych; – pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników; – rozwijanie wrażliwości estetycznej; – konfrontacja osiągnięć plastycznych dzieci. TEMATYKA KONKURSU: Przedmiotem […]

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III do udziału w konkursie na „Kreatywny lampion”.

ORGANIZATORZY:

Pani Sylwia Beszterda klasa 1b sala 3a

Pani Róża Błaszyk klasa 2a sala 5a

Regulamin konkursu

CELE KONKURSU:

– poznawanie różnych technik plastyczno-technicznych;

– pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

– konfrontacja osiągnięć plastycznych dzieci.

TEMATYKA KONKURSU:

Przedmiotem konkursu są prace plastyczno-techniczne związane z wykonaniem lampionu według własnego pomysłu o dowolnej tematyce, wykonane wybraną przez siebie techniką (np. malowanie na szkle, wyklejanie).

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I–III.

Każda praca powinna być wykonana samodzielnie tylko przez jednego autora.

Na spodzie każdej pracy powinien znajdować się podpis (imię, nazwisko, klasa).

KRYTERIA OCENY:

Zgłoszone na konkurs prace oceniane będą przez komisję konkursową.

Oceniane będą:

– własna inwencja twórcza;

– samodzielność wykonania;

– ogólne wrażenia estetyczne prac;

– zgodność z regulaminem.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie zobowiązane są dostarczyć podpisane prace do Pani Sylwii Beszterdy sala 3a lub do Pani Róży Błaszyk sala 5a w terminie od 14.11.2022 r. do 30.11.2022 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zgłoszenie prac na konkurs oraz podanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich do dostarczonych na konkurs prac oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu w holu Szkoły.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w połowie grudnia przez dziennik Librus, po czym nastąpi wręczenie nagród oraz dyplomów. Wszystkie prace zostaną wystawione w holu Szkoły.

 

Powodzenia
Pani Sylwia i Pani Róża

 

Skip to content