Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III do udziału w konkursie na najpiękniejszą maskę karnawałową. ORGANIZATORZY: Pani Sylwia Beszterda klasa 1b sala 3a Pani Róża Błaszyk klasa 2a sala 5a Regulamin konkursu: CELE KONKURSU: – poznawanie różnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych); – pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników; – rozwijanie wrażliwości estetycznej; – konfrontacja osiągnięć […]

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III do udziału w konkursie na najpiękniejszą maskę karnawałową.

ORGANIZATORZY:

Pani Sylwia Beszterda klasa 1b sala 3a

Pani Róża Błaszyk klasa 2a sala 5a

Regulamin konkursu:

CELE KONKURSU:

– poznawanie różnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych);

– pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

– konfrontacja osiągnięć plastycznych dzieci.

TEMATYKA KONKURSU

Przedmiotem konkursu są prace plastyczne związane z wykonaniem maski karnawałowej według własnego pomysłu.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – III.

Każda praca powinna być wykonana samodzielnie tylko przez jednego autora.

Maska powinna być czytelnie podpisana (imię, nazwisko, klasa).

KRYTERIA OCENY

Zgłoszone na konkurs prace oceniane będą przez komisję konkursową.

Oceniane będą:

– własna inwencja twórcza;

– samodzielność wykonania;

– ogólne wrażenia estetyczne prac;

– zgodność z regulaminem.

TERMIN SKŁADANIA PRAC

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie zobowiązane są dostarczyć podpisane prace do Pani Sylwii Beszterdy sala 3a lub do Pani Róży Błaszyk sala 5a w terminie od 05.01.2023 r. do 19.01.2023 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgłoszenie prac na konkurs oraz podanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich do dostarczonych na konkurs prac.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 23 stycznia br. przez dziennik Librus, po czym nastąpi wręczenie nagród oraz dyplomów.

Powodzenia
Pani Sylwia i Pani Róża

Skip to content