PROFILAKTYKA Od 22 listopada do 15 grudnia pani Katarzyna Jankowska i pani Ewelina Zbyszewska-  Olejnik z Centrum Profilaktyki EKSPERT dla uczniów klas 4-8 prowadziły warsztaty profilaktyczne. Tematem warsztatów w wybranych klasach był MOBBING RÓWIEŚNICZY – PRZEMOC RELACYJNA, inaczej mówiąc przemoc psychiczna polegająca na wykluczeniu z grupy, dręczeniu, obgadywaniu. Celem głównym zajęć jest zminimalizowanie występowania zachowań […]

PROFILAKTYKA

Od 22 listopada do 15 grudnia pani Katarzyna Jankowska i pani Ewelina Zbyszewska-  Olejnik z Centrum Profilaktyki EKSPERT dla uczniów klas 4-8 prowadziły warsztaty profilaktyczne.

Tematem warsztatów w wybranych klasach był MOBBING RÓWIEŚNICZY – PRZEMOC RELACYJNA, inaczej mówiąc przemoc psychiczna polegająca na wykluczeniu z grupy, dręczeniu, obgadywaniu. Celem głównym zajęć jest zminimalizowanie występowania zachowań przemocy rówieśniczej polegającej na hejtowaniu, wykluczeniu z grupy, prześladowaniu i dokuczaniu.

Pozostali uczniowie uczestniczyli w warsztatach pt. PRZEMOC I JEJ WPŁYW NA RÓWNOWAGĘ I ZDROWIE PSYCHICZNE UCZNIÓW, których celem jest zmniejszenie występowania zachowań przemocy rówieśniczej w celu poprawy równowagi i zdrowia psychicznego uczniów.

Pani Katarzyna Jankowska 5 grudnia poprowadziła również spotkanie dla rodziców pt. POKONAJ PRZEMOC omawiające wszelkie sytuacje przyczyniające się do fizycznej lub psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnych relacji (dręczenie, prześladowanie, wulgaryzmy, agresja).

Pani Katarzynie i Pani Ewelinie serdecznie dziękujemy za owocne spotkaniaJ

Skip to content