W odpowiedzi na Państwa potrzeby wynikające z badań ankietowych (diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących- wrzesień 2021) przedstawiciel Małopolskiego Centrum Profilaktyki w najbliższą środę – 17 listopada o godz. 19:00 poprowadzi prelekcję dot. substancji psychoaktywnych.

W odpowiedzi na Państwa potrzeby wynikające z badań ankietowych (diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących- wrzesień 2021) przedstawiciel Małopolskiego Centrum Profilaktyki w najbliższą środę – 17 listopada o godz. 19:00 poprowadzi prelekcję dot. substancji psychoaktywnych.

Zobacz dokument
Skip to content