Zimowy Konkurs Plastyczny „ANIOŁ” Serdecznie zapraszamy do udziału w zimowym konkursie plastycznym Regulamin konkursu Konkurs adresowany jest uczniów klas 4-8 SP nr 1 im. F. Chopina w Skórzewie i trwa od 13.11.2023r. do 01.12.2023r. Celem konkursu jest: 1. Rozwijanie kreatywności twórczej wśród uczniów. 2. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie umiejętności zastosowania różnorodnych form oraz technik […]

Zimowy Konkurs Plastyczny
„ANIOŁ”
Serdecznie zapraszamy do udziału w zimowym konkursie plastycznym
Regulamin konkursu
Konkurs adresowany jest uczniów klas 4-8 SP nr 1 im. F. Chopina
w Skórzewie i trwa od 13.11.2023r. do 01.12.2023r.
Celem konkursu jest:
1. Rozwijanie kreatywności twórczej wśród uczniów.
2. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie umiejętności zastosowania różnorodnych form oraz technik plastycznych.
3. Zaprezentowanie ciekawych prac wykonanych przez uczniów.

Warunki uczestnictwa:
1. Praca konkursowa powinna przedstawiać przestrzenną stojącą figurkę Anioła o wysokości co najmniej 50 cm.
2. Praca może być wykonana z dowolnego materiału.
3. Każdy uczestnik konkursu może złożyć 1 pracę.
4. Zgłoszone do konkursu prace należy opisać metryczką zawierającą: imię i nazwisko uczestnika konkursu, oznaczenie klasy ucznia.
5. Uczestnik oraz opiekun prawny wyrażają jednocześnie zgodę na publikowanie zdjęć oraz materiałów związanych z konkursem.
Kryteria oceny i tryb wyboru zwycięzcy:
1. Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową.
2. Podczas oceny będzie brana pod uwagę realizacja tematu, zgodność z warunkami konkursowymi, pomysłowość oraz walory estetyczne.
3. Autorom wyróżnionych prac zostaną przyznane nagrody oraz dyplomy.
4. Każdy uczestnik otrzyma pochwałę za udział w konkursie.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przed Świętami Bożego Narodzenia.
6. Prace konkursowe będą wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

Wykonane prace należy składać do dnia 1 grudnia 2023r. u organizatorów:
p. Anita Karnicka s.13 A p. Kinga Stefaniak s. 104 A
p. Karolina Nowak s. 103 A

 

ogłoszenie konkursu
Skip to content