W dniach 18-20 X 2023 r. przedstawiciel Małopolskiego Centrum Profilaktyki pani Kinga Sobieraj-Zagrodnk przeprowadziła dla klas I-III warsztaty profilaktyczne pt. „RADZENIE SOBIE Z KONFLIKTAMI”. W trakcie trwania warsztatów, dzieci definiowały termin konfliktu oraz przedstawiały znane im style jego rozwiązywania. Uczestniczy warsztatów przekonali się, że nie każdy sposób wyrażania emocji jest odpowiedni. Przy pomocy aktywnych metod pracy […]

W dniach 18-20 X 2023 r. przedstawiciel Małopolskiego Centrum Profilaktyki pani Kinga Sobieraj-Zagrodnk przeprowadziła dla klas I-III warsztaty profilaktyczne pt. „RADZENIE SOBIE Z KONFLIKTAMI”.

W trakcie trwania warsztatów, dzieci definiowały termin konfliktu oraz przedstawiały znane im style jego rozwiązywania. Uczestniczy warsztatów przekonali się, że nie każdy sposób wyrażania emocji jest odpowiedni.

Przy pomocy aktywnych metod pracy dostosowanych do wieku i możliwości poznawczych nasi uczniowie analizowali różnorodne podłoża konfliktów, prezentując skuteczne sposoby rozwiązania sytuacji konfliktowej.

Pani Kinga Sobieraj-Zagrodnik od kilku lat z powodzeniem prowadzi warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Na co dzień zajmuje się również terapią rodzinną, interwencjami kryzysowymi oraz pomocą psychologiczną. Jest stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym i Rejonowym  w Poznaniu. Szkoli członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprzedawców napojów alkoholowych.

Dzieci w trakcie warsztatów były bardzo aktywne i miło przyjęły gościa, który dzielił się wiedzą oraz kształtował ważne kompetencje i umiejętności emocjonalno – społeczne.

Pani Kindze dziękujemy za odwiedziny i wspólnie spędzony czas.

 

 

 

 

 

Skip to content