ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA  W SKÓRZEWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie informuje, że od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. będą prowadzone zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klas pierwszych zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe. […]

ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. FRYDERYKA CHOPINA  W SKÓRZEWIE
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie informuje,
że od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. będą prowadzone zapisy dzieci zamieszkałych
w obwodzie szkoły do klas pierwszych zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe.

Warunkiem przyjęcia dziecka z urzędu do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina
w Skórzewie jest  zameldowanie lub udokumentowane zamieszkanie dziecka
w Skórzewie w obwodzie naszej Szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY – ZAPISY DO SZKOŁY:
–  dowód osobisty Rodzica/Prawnego Opiekuna* dziecka,
–  Zgłoszenie do Szkoły Podstawowej (obowiązkowo: pieczątka szkoły obwodowej, jeśli jest inna niż SP1 Skórzewo, pieczątka przedszkola/szkoły, do której wcześniej uczęszczało dziecko oraz podpisy obojga Rodziców/Opiekunów Prawnych),
–  Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
–  Oświadczenie rodzica o aktualnym miejscu zamieszkania dziecka wraz z dokumentem potwierdzającym ten fakt np.: umowa najmu, akt własności nieruchomości* (dotyczy dzieci zamieszkałych w rejonie Szkoły, ale niezameldowanych),
–  Informacja rodziców dot. uczestnictwa dziecka w lekcjach religii lub/i etyki,
–  Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka,
–  Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dotyczy zapisów do klasy pierwszej sześciolatków, którzy nie zrealizowali rocznego przygotowania przedszkolnego).

WYMAGANE DOKUMENTY – ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
–  Zgłoszenie do świetlicy.
*oryginał wyłącznie do wglądu

Szczegółowych informacji udziela pracownik sekretariatu – kontakt tel. 601 316 752
GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
(obowiązujące w okresie zapisów do szkoły)
poniedziałek 10.00 – 17.00
wtorek – czwartek 8:00 – 15:00
piątek 7.00 – 11.00

Uchwała Nr XI/121/19

DRUKI DO POBRANIA:
(zalecane wydruki dwustronne)
ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY
ZGŁOSZENIE DO ŚWIETLICY
ZGODA NA NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
INFORMACJA RODZICÓW DOT. UCZESTNICTWA DZIECKA W LEKCJI RELIGII LUB/I ETYKI
OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

 

UWAGA!
– W przypadku zapisu dziecka do innej szkoły rodzice mają obowiązek powiadomić o tym fakcie szkołę, w obwodzie której dziecko zamieszkuje,
– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie nie prowadzi zapisów do oddziałów przedszkolnych.

Skip to content